ana sayfa
proje hakkında
taranan gazeteler
nefret söylemi
forum
linkler
iletişim
english
         
nefret söylemi türleri
şiddeti meşrulaştırma tehlikeli söylem hedef olarak gösterme aşağılama,düşmanlık,savaş söylemi düşmanlık ve savaş söylemi hakaret düşmanlık,hedef gösterme aşağılama/ hedef gösterme/düşmanlık söylemi tahrik hakaret düşmanlık/savaş söylemi etiketleme ırkçılık özür yazısı Düşmanlık / Savaş Söylemi abartma/yükleme/çarpıtma
haber bildirmek istiyorum
Haftalik e-bültene üye olmak için
  faaliyetler  
  Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi Projesi kapsamında, ulusal ve yerel yazılı basın taranarak, ayrımcı, ötekileştiren ve hedef gösteren bir söylemle kaleme alınmış haber ve köşe yazıları tespit ediliyor. Esas olarak, ulusal, etnik ve dini kimlik temelli nefret söylemine odaklanılırken, homofobik ve cinsiyetçi söylemler de tarama kapsamına alınıyor. Bu içerikler, kısa analizleriyle günlük olarak internet sitesine yükleniyor ve Facebook, Twitter gibi çeşitli sosyal medya ağları aracılığıyla teşhir ediliyor. Sitede, takipçiler tarafından gönderilen nefret söylemi içeriklerinin yanı sıra, konuyla ilgili akademik makaleler, köşe yazıları ve çalışma kapsamında yayınlanan raporlar ve panel videoları da yer alıyor.

Dört ayda bir, ilgili dönemde karşılaşılan nefret söylemi içerikleri üzerine nitel ve nicel analizler içeren medya izleme raporları hazırlanıyor. Bu raporlar sivil toplum örgütleriyle, akademisyenlerle, basın yayın kuruluşlarıyla ve basın meslek örgütleriyle paylaşılıyor.

Çalışmanın geçen dönemlerinden farklı olarak 2013 yılı itibariyle, nefret söyleminin yanı sıra, nefret söylemine göre daha ince bir şekilde kurgulanmış, ayrımcı ve ötekileştiren mesajları daha örtük bir şekilde veren söylemler de bir dosya konusu olarak raporlara dahil ediliyor.

Medya tarama çalışmasının yanı sıra, ‘nefret söylemi’ kavramıyla ilgili bilgi sağlamak, ayrımcı ve ırkçı söylemle mücadele yolları ve yöntemlerinin neler olabileceğinin tartışılmasına zemin açmak ve medyada insan hakları ve azınlıklara yönelik daha saygılı ve bilinçli bir dil kullanılmasını teşvik etmek amacıyla çalışmalar yapılıyor.

2010 yılında, ayrımcılık, ırkçılık, söylem, medya etiği, ifade özgürlüğü gibi konular üzerine çalışan, uluslararası tanınırlığı olan akademisyenlerin ve gazetecilerin konuşmacı olarak yer aldığı uluslararası bir konferans düzenlendi. Konferansta sunulan tebliğler, Nefret Suçları ve Nefret Söylemi başlığıyla bir kitapta toplandı.

2011 yılında biri Afyon, diğeri Malatya’da olmak üzere, yerel gazetecileri nefret söylemi, ayrımcı söylem ve söylem analizi konularında bilgilendirmek üzere akademisyenlerin ve STK temsilcilerinin de katılımıyla atölye çalışmaları düzenlendi.

2012 yılının Mart ayında, Article 19 isimli basın özgürlüğü kuruluşunda üst düzey hukukçu olan Sejal Parmar’ın konuşmacı olarak katıldığı iki panel düzenlendi. Dr. Sejal Parmar’a 21 Mart tarihinde, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde düzenlenen panelde Doç. Dr. Esra Arsan, 22 Mart tarihinde Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlenen panelde ise, Mahmut Çınar eşlik etti.

12 Ekim 2012 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde eleştirel söylem çalışmalarında dünyanın önde gelen isimlerinden Prof. Teun van Dijk ve medya ve etnik çeşitlilik konusunda uluslararası üne sahip Prof. Charles Husband’ın konuşmacı olarak yer aldığı “Ayrımcı Dil ve Medyanın Rolü başlıklı panel Prof. Dr. Arus Yumul moderatörlüğünde gerçekleşti.

Son olarak 26 Ekim 2013 tarihinde uluslararası konferans ve panellerin devamı niteliğinde Oslo Üniversitesi’nden Prof. Elisabeth Eide ve Avrupa Konseyi’nden Laszlo Földi’nin konuşmacı olduğu “Ayrımcı Söylem ve Sosyal Medya” paneli Yrd. Doç. Dr. Itır Erhart moderatörlüğünde, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

2012 yılından beri, konu üzerine çalışan akademisyenlerin katkılarıyla, ayrımcılık ve nefret söylemini kavramsal düzeyde ele alan, medya ve nefret söylemi arasındaki ilişkiyi dil, söylem ve anlamın yeniden üretimi bağlamında inceleyen ve bu söylemle mücadele yöntemlerine dikkat çeken, üniversitelerde uygulanmaya yönelik bir dönemlik taslak bir ders programı hazırlandı. Bu ve benzeri derslerde ders programını tamamlayıcı ve genel okur için nefret söylemi” üzerine kavramsal bilgiye giriş niteliğinde bir kaynak görevini görecek çok yazarlı bir yayın üzerine çalışılıyor.

Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi Projesi; Friedrich Naumann Vakfı, Global Dialogue, İngiltere Büyükelçiliği ve Niras tarafından desteklenmektir.
 
     
Bu proje Friedrich Naumann Vakfı ve MYMEDIA/Niras tarafından desteklenmektedir. Sitede yer alan görüşler, destekçilerin görüşlerini yansıtmamaktadır.       destekleyen kurumlar
  powered by sinaps iletisim   Hrant Dink Vakfı © 2011. Tüm hakları saklıdır.