ana sayfa
proje hakkında
taranan gazeteler
nefret söylemi
forum
linkler
iletişim
english
         
nefret söylemi türleri
düşmanlık,savaş söylemi cinsiyetçilik cinsiyet ayrımcılığı değersizleştirme aşağılama/ hedef gösterme abarma savaş dili taciz ve şiddeti meşrulaştırma simgeleştirme düşmanlaştırma. dinler arası düşmanlık üretme saptırma, Hristiyan suç ile ilişkilendirme
haber bildirmek istiyorum
Haftalik e-bültene üye olmak için
  linkler  
 
Avrupa Konseyi Ayrımcılığa Karşı Kampanya
www.coe.int/t/DG4/ANTI-DISCRIMINATION-CAMPAIGN/
Ayrımcılıkla mücadele ve kültürlerarası diyalog kolektif bir sorumluluk olduğu kadar bireylere de iş düşüyor. Avrupa Konseyi'nin "Ayrımcılığa Karşı Ses Çıkar" kampanyasının temel mesajı bu. Medya ve medya çalışanlarının ayrımcılıkla mücadelede ve kültürlerarası diyalogu teşvik etmekteki rolünün önemini bilen Avrupa Konseyi medya endüstrisinin tüm aktörlerini (yayıncılar, denetimciler vs) kampanyaya dahil etmeyi ve onların kendi aralarında konuşarak hoşgörü ve karşılıklı anlayış kültürünün gelişmesi yönünde, medyanın kamuyu bilgilendirme ve kanaat oluşturma konusundaki etkisini de akılda tutarak, çözüm önerileri geliştirmelerini hedefliyor.

Kampanya sayfasında amaçlar ve etkinlikler ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz.

Medya İzleme (ABD)
www.mediawatch.com
Media Watch medyada toplumsal cinsiyet ve ırk temelli görsellerle mücadele ediyor. WatchSitede amaçlarını söyle anlatıyor: Amacımız medyaca yaygın olarak görülen tacizkar kalıpyargıları ve diğer taralı görsellere karşı koymaktır. 1984 yılında çalışmaya başlayan Media Watch, daha bilinçli bir yaygın medya tüketici kitlesinin oluşması için eğitim videoları, medya okur yazarlığı ile ilgili bilgi ve bültenler dağıtıyor. Başta marjinalize edilmiş grupların susturulması olmak üzere sansürün hiçbir biçimini desteklemiyoruz. Medya holdingleri satın alma gücü ve görüşleri manipule etmek amacıyla, yaratabileceği tehlikeyi dikkate almaksızın her türlü görseli ya da hikayeyi kullanır. Biz, insan güvenliğinin kardan önce geldiğine inanıyoruz.
Nefret Mirasından Ders Almak
www.bsu.edu/learningfromhate/default.htm
Bu web sitesi, nefret söylemine maruz kalmış bireylerin seslerini duyurabilmelerine olanak sağlayan bir araç.
Sitenin misyonu iletişimin en yaralayıcı biçimi olan nefret söylemi hakkında toplumu eğitmek ve bilgilendirmek. Projenin amacı, kişilerin diğerlerinin başına gelenlereduyarlı olmasını sağlamak. Hedefi ise insanları hoşgörüsüzlüğe karşı mücadelede birşeyleri değiştirmek için harekete geçmelerini teşvik etmek için düşünmeye sevk etmek.

UNITED
www.unitedagainstracism.org
UNITED milliyetçiliğe, ırkçılığa, faşizme karşı ve göçmen ve mültecilerle dayanışma içinde olan örgüt ve girişimlerin oluşturduğu bir ağ.
46 ülkeden 560?ın üzerinde kurum UNITED üyesi.

Avrupa Konseyi - Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu (ECRI)
www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/default_en.asp
ECRI Avrupa Konseyi?nin, ırkçılık, ırksal ayrımcılık, yabancı düşmanlığı, anti-semitizm ve hoşgörüsüzlükle mücadele konusunda uzmanlaşmış bağımsız insan hakları izleme organıdır.
ECRI?nin çalışmaları kişilere ya da bir gruba yönelik ırk, renk, dil, din, uyrukluk ya da ulusal ya da etnik kökeni nedeniyle şiddet, ayrımcılık ya da önyargıyla mücadele etmek için gereken her türlü tedbiri içerir.

Uluslararası Hrant Dink Vakfı
www.hrantdink.org

< 1 2 3 >
 
     
Bu proje Friedrich Naumann Vakfı ve MYMEDIA/Niras tarafından desteklenmektedir. Sitede yer alan görüşler, destekçilerin görüşlerini yansıtmamaktadır.       destekleyen kurumlar
  powered by sinaps iletisim   Hrant Dink Vakfı © 2011. Tüm hakları saklıdır.